Мечтата ми за Истанбул

Между Рим и Картаген се носи с любов Истанбул. Зия Гьокалп

4.85   (61 votes)
– много лично и увлекателно.

Георги Господинов

 

Евдокия разсейва по категоричен начин обзелия ни напоследък скепсис, че във виртуално-визуалния ни свят, когато и най-затънтеният кът на планетата може да се представи поне триизмерно, писането и четенето на пътеписи се превръща в анахронизъм. Тези обаче са чудесни - вихрове се гонят в тях - на фантазията, на прекрасните сравнения, на примерите от културната история... И представляват толкова живо и ярко поднесени пътеóписи на чувствата и настроенията, породени от срещата с различни географски и исторически реалии, че отбелязвате за себе си тези места като вече посетени.

Хюсеин Мевсим

 

Пътеписите на Евдокия са развълнувана, но и някак овладяна сплав от майсторски премерена емоция и познание. Тя усеща и чувства съседите Корфу, Истанбул и Бурса, обича ги, разбира ги с чувство за хумор. Пътувайки и гостувайки на Европа, авторката размишлява върху чувствата си, демонстрира съпричастност и асоциации, които ни подсказват как да забелязваме „малките знаци от градове и предели по пътя“, както казваше Иво Андрич. Тези пътеписи няма да нарушат автентичния си тембър дори и ако бъдат преведени на чужд език.

Кадрие Джесур

<<<14151617

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024