Stefka Toteva

Poetry

Диаболично

4.95(774 votes)

Poetry

При чаша вино

4.92(452 votes)

Poetry

1

4.91(34 votes)

More

По Дилън Томас

4.86   (14 votes)

Онази стомна, от която в детството си пих

е още пълна...

И ябълката в моята ръка

е още изкусителна и млада.

И все така не знае никой истината за сърцето,

което плаща най-високата цена

за своите мълчания и думи,

да бъде като житното зърно, което

или дава много плод

или остава си в пръстта

само...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020