Plamen Cheteliazov

Short Story

Из тепетата на Пловдив

5.00(1 votes)

Essay

Цензура

5.00(1 votes)

Short Story

Свети Валентин

4.96(477 votes)

Short Story

Самоопределение

4.85(93 votes)

Essay

Кръговрат

4.22(32 votes)

More

Синтетично безвремие

5.00   (1 votes)
Наркоманията е производна на емоционалния крах у една арогантна цивилизация и всеки носи своята вина за това. Отговорността обаче поемат само най-емоционалните. Продължавам да стоя до прозореца, наметнат съм с уютната топлина на дома. Гледам зимата… Студено е. А някъде из мръсните канавки на живота, притаени по склоновете на тепетата, скрити в руините на града се гърчат децата на цяло едно изгубено поколение. Потопили душите си в бялото безвремие на дрогата те се лутат в бляновете за едни невъзможни емоции. Питам се – пука ли ми за тях и техните забравени огнени видения. Съжалявам ли онези, които изкупват вината на всички ни…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023