1

4.91   (34 votes)

Черна трева, докато растеш те сънувам,

като грива на кон без ездач,

като тяло на хищник с очи от зелени светулки.

Черна трева, горчива като глътката въздух,

от която се будя...

Черна трева върху бял лист за стихове...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021