Stefka Toteva

Poetry

При чаша вино

4.92(452 votes)

Poetry

1

4.91(34 votes)

More

Диаболично

4.93   (787 votes)

Благодаря ти за глада,

но той роди ожесточение,

а не любов към хляба....

Благодаря ти и за самотата,

но тя не може да ме върне в храма...

След всеки удар, загуба и болка

защо да славя строгия Учител,

когато ми отнема всичко?

Божествено не се смирявам,

защото дяволски съм жива...

Не съм богоугодна, зная,

аз просто съм любов,

която с теб е равна...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023