Kadriye Jesur

Poetry

ОТЛИВ

4.91(56 votes)

Poetry

НАДЕЖДА

4.85(26 votes)

Poetry

ИМЕТО

4.75(20 votes)

Poetry

НАКЪСО

4.71(14 votes)

Poetry

СТАЯ

4.63(16 votes)

More

ОТСЪСТВИЕ

Погледнато отстрани огледалото изглежда празно. Матея Матевски

4.73   (11 votes)

погледна в огледалото-

там нямаше нищо;

не е тежала значи

на дрехите, които я носеха

и на пръстта, по която бе сткъпвала

когато обичаше

и се виждаше

ала сега къде е?

къде се е пречупвала светлината

и не е ли значело присъствие огледалото

празно сега

когато тя

като живак тежи

на своята шия

и си е мрак.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023