Ivan Genov

Poetry

Дъщеря на есента

4.95(922 votes)

Poetry

На студено

4.92(1164 votes)

Poetry

Подарявам ти луната

4.92(495 votes)

Poetry

Циркът на времето

4.29(130 votes)

More

Безболезнена истина

4.78   (95 votes)

Заслужил съм те

във света си.

Желал съм да те

срещна цял живот.

И съм те получил.

Не си вятърна мелница,

аз пък не съм Дон Кихот.

Не е приказка щастието.

Реалност е.

В стаята, в парка...

Между две души,

в дланите стисната.

Реален е и този стих.

А ти показваш ми,

че не винаги

е болезнена истината...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020