Angel Hadjipopgeorgiev

Short Story

Интуитивно

4.97(10186 votes)

Short Story

Скука зельоная

4.92(2456 votes)

Short Story

Памет

4.92(817 votes)

Poetry

Перспективно

4.78(1035 votes)

Short Story

Простите нещица от битието

4.77(507 votes)

Short Story

ДВОЕН ДЖАК

4.61(124 votes)

More

Фотосинтеза

4.36   (296 votes)

Това беше най-несамотното листо. И най-обикновеното. Като останалите си събратя не знаеше какво значи фотосинтеза, но това не му пречеше да участва в нея. В края на краищата дървото беше живо благодарение на листата, слънцето и фотосинтезата. Но както вече отбелязахме, листото не я знаеше тази дума. И други не знаеше. Изобщо си висеше незнаещо нищо и се различаваше единствено по това, че бе последно на своето клонче.

Пред дървото имаше пейка. Обикновена. Градинска. Зелена.

Веднъж там спря жена. И вместо да седне на пейката, се качи върху нея. Иначе не можеше да стигне до клончетата с листа от акация. Откъсна си едно и тогава седна.

Започна да брои – щастие, нещастие, път, писмо...

Въздъхна жената. Тежко. Дори много тежко.

После се прибра, събра багажа в един куфар, хвана детето за ръка и тръгна към гарата. Беше се паднал „път“.

Един цял клас деца се изсипа на улицата. Десетки крака стъпкаха листото във влажната пръст.

То така си и остана в калта – неразбрало, че е било Съдба.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020