Stefka Toteva

Poetry

Диаболично

4.95(774 votes)

Poetry

При чаша вино

4.92(452 votes)

Poetry

1

4.91(34 votes)

More

Върви Поетът

На Стефан Цанев

4.84   (86 votes)

Върви Поетът по улица,

за Пловдив - Главната,

тя разпознава стъпките му, мислите,

и връща спомените,

любовта.

Неразпознат от хората върви Поетът

и аз го следвам тихичко,

и чувам думите, изречени от него някога

и думите, които идват днес....

Така внезапно беше - вплете ме магията

в неразгаданите си чудеса...

Върви Поетът по улица –

за Пловдив – Главната,

и след това в театъра, по стълбите

и по-нагоре,

където стиховете раждат

общуването

между богове и хора.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020