* * *

4.56   (27 votes)

Трябва да удавя любовта в цинизъм.

Вместо да рева, познала себе си в мисли за отхвърляне.

Егото, получило ерекция

(порой от мисли никому ненужни)

се блъска и глава разбива в тесния процеп на чувствата.

Ех, омръзна ми.

Изчерпах всички средства да се променям,

надграждам, разрушавам, опознавам, задоволявам.

Свърших.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020