Maria P. Georgieva

Poetry

Икар

4.92(110 votes)

Poetry

Есен

4.92(324 votes)

Poetry

Оттатък

4.91(311 votes)

Poetry

Домашен хляб

4.89(87 votes)

More

Всекидневни изречения

4.78   (18 votes)

...И все съм същата.

А всекидневно се променям.

Въртя се в залисия покрай къщата,

но към небето жадно гледам.

Поливам саксиите с усмихнати цветя,

а сякаш от лейката ме гледа срутена и зла луна.

Вечерята за теб приготвям със усърдие,

но зеленчуците до кръв ми изпохапват пръстите

и къщата със своите безброй ъгли все повече на кръг ми заприличва...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024