John Bruce

Poetry

Лисицата

4.73(328 votes)

More

Външни острови

Translated by: Ангел Хаджипопгеоргиев

4.92   (123 votes)

Тези докамбрийски гърбици и гънки

върху удивената твърдост на цветна вода

крият оцелели магьосници.

 

Някои като прашинки многобройни

препускат извън техните плуващи сенки,

рязко нагоре в неделими претенции.

Други с хитрост пред нашия взор

ни наблюдават в очакване.

 

Заплетено в редките листи

се протяга мълчание.

Нещо препъващо се спотайва тук някъде.

 

Във всичко това страничният живот

си е той, ако се заслушаме.

И ни слуша, зареден с хладна,

скалиста предпазливост – нас,

хванатите в това сегашно време,

тромави и неуместни, автономно осъзнати.

 

Ние ли сме най-малките хищници –

там в общата наша История

или просто сме

крехко изображение при липса на видимост…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020