Minko Tanev

Poetry

ЗВЕЗДНА АЗБУКА

5.00(1 votes)

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(3 votes)

Poetry

Трансформации

5.00(3 votes)

Poetry

ПЪТУВАНЕ КЪМ ЛЮБОВТА

5.00(1 votes)

Poetry

ГОГЬОШИ

4.92(363 votes)

Poetry

СВЕТЛИННИ РАЗПЯТИЯ

4.81(291 votes)

More

АРХИПЕЛАЗИ

4.92   (680 votes)

Вулканичен щрих припламна

в пръски лъчезарни

и над звездното ти рамо

слънчево догарях.

 

Пъстроока, многолика –

моя блян отнесе

и бeзкраят ме повика

в погледа проблеснал.

 

Над сияйни кръгозори

и копнеж разломен

Атлантида се разтвори

във внезапен спомен.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022