Azam Abidov

Short Story

Записки на един принц

5.00(1 votes)

Poetry

Почти библейско

5.00(2 votes)

Poetry

Четяща жена

4.89(140 votes)

Poetry

НЕКА ТИ НАПРАВЯ

4.85(53 votes)

More

Когато духът наподобява танца на звездата

Лоша новина за поезията, за албанците … Поетът умря

Translated by: Вера Иванова

4.82   (68 votes)

Когато земетресението отнася душата ти

и белезите се откриват от горчивината на напускането на поета,

започни стихотворение,

високо…

Поетът ще долови неговата въздишка,

метеорен дъжд ще се появи

в пространството на средната земя.

Време да кажем сбогом,

когато ти липсваш

при празнуването на поезията… (в Лодев*),

във вечерните часове, когато ни подготвяш за новината …

за смъртта на поета.

Време да кажем сбогом,

когато вечерта на живота се спуска,

поетът заминава далеч,

когато духът наподобява звездата

и танцува… с Реката.

Сбогом!

____________________

Тетово, 21 юли 2012 г.

 

* Лодев – град в южна Франция, където ежегодно се провежда поетическия фестивал „Гласове на Средиземноморието“. - Б. пр.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023