Когато парата облада въздуха

Translated by: Вера Иванова

4.69   (32 votes)

Ти се хвърли

в изпълнение на огнено танго,

от което не мога да откъсна очи.

Ти замрази думите ми

със северни температури,

които мушна в джобовете ми.

Като играчка за удоволствие

се предадах в ръцете ти,

твоят ритуален концерт

ме превърна

във виещи цигулки.

Парата облада въздуха

навсякъде,

силуети на ангели се спуснаха

в цивилизацията на божествената книга,

където ти си поставил любовта

и с пламтящи очи ми прочете за Адам и Ева

като осмя мита за съгрешаването

с бруталността на безгранична похот.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023