деца играят вън

4.92   (359 votes)

какво ще ми дадеш срещу камъка

дълголетието на вятъра

безсмъртието на пясъка

 

какво ще ми дадеш срещу виното

сватбите на Галилея

залеза над пазара за птици

 

какво ще ми дадеш срещу целувката

цветята на дъжда

гнездото на тайната

 

какво ще ми дадеш срещу хляба

път на който не се вижда края

любов която не си е тръгвала

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020