Dima Politova

Poetry

Акорд

5.00(1 votes)

Poetry

Маникюр в лилаво

5.00(1 votes)

Poetry

Очакване

5.00(1 votes)

Poetry

Вечер

5.00(1 votes)

Poetry

В кадър

5.00(1 votes)

More

* * *

4.53   (17 votes)

Улица

под тъмен свод на дървета,

далечен и тъжен дъх

на липи,

тропот от падащи кестени...

През оределите листа светлее

необятен нощен простор,

силуети,

унесени от ласка вечерна,

тих женски смях и

нежно докосване

под крехка улична лампа...

Улицата -

там в края й

моят прозорец просветва портокалово

жълто -

като око,

уморено махало на стенен часовник

отброява мажорно -

у дома ...

най-хубаво е

у дома...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020