Kevin Bailey

Poetry

Отдолу

4.89(127 votes)

Poetry

Разкаян и неразбран

4.76(76 votes)

More

Светове

Translated by: английски Ангел Хаджипопгеоргиев

4.71   (49 votes)

С умове, които са чули над десет хиляди

гласове и живели в продължение на стотици

години

 

оставяме следи, които повтаряме.

Същите грешки ни оставиха с празни ръце.

Историята се самоизяжда.

 

Една война убива милиони...

Въпросът е защо? Няма обяснение -

това трябваше да се случи и толкова.

 

Всички са ядосани, болни, наказани,

тъжни. Войната променя вярванията

и унищожава живота.

 

Каква беше целта?

Какви проблеми

реши?

Нищичко.

 

Какво ли би станало

ако станем един свят,

една нация?

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023