Последно

4.89   (9 votes)

Завинаги последен мрак

над зимата последна.

Реките влачат лед и сняг

от най-последен ледник.

 

Последен сребърен квадрат

в прозореца последен

и в тоя, най-последен свят,

последен стол, да седна.

 

А в най-последна тишина,

тук в стаята последна,

най-най-последната луна

завинаги погледна.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024