Мирослава Атмаджова

Разказ

Другата жена

4.87(1494 гласа)

Разказ

Извън закона

4.86(14 гласа)

Разказ

Летящият москвич

4.50(18 гласа)

Разказ

Момчето, което обичаше махи-махи

2.74(419 гласа)

Разказ

Обратен полет

2.66(659 гласа)

Виж още

Разказвачката на истории

4.84   (19 гласа)
ри, забързани хора се разминаваха един с друг на косъм от катастрофа, а продавачи на гевреци се мъчеха да надвикат цялото множество от хора и машини. Мариана успя едва да помаха за довиждане на колежките си, преди да се остави тълпата да я повлече към края на перона. Огледа се за рускинята, но вече беше невъзможно да я открие сред навалицата. Изведнъж някой се метна на шията й и я прегърна.

- Спасибо за все! Теб не забравила никога!

Зад рускинята стоеше огромен мъж с войнишка униформа и мустаци. Златните пагони на гърдите му отразяваха утринното слънце, а светлите му очи излъчваха същото непринудено спокойствие като тези на момичето.

- С него ли си?

То кимна и развълнувано започна да обяснява нещо на мъжа, докато Мариана ловко избягваше напъните на тълпата да я отнесе. Мъжът се приближи, стисна ръката й и каза нещо на руски.

- Мой татко консул в София – намеси се момичето, виждайки объркания поглед на приятелката си.

Очите на Мариана се разшириха.

- Дъщерята на руския консул е спала в леглото ми?

Момичето само се изкикоти и отново я прегърна. След като накара Мариана да обещае, че ще й пише, помаха за довиждане и тръгна с баща си.

- Пак си се забъркала в нещо – каза познат глас зад нея. – От цялата ви компания ти си единственият човек със странни истории.

- Не знам как все аз ги намирам.

- Само ти ги търсиш.

Мариана се усмихна и хвана ръката на мъжа си.

- Имам да ти разказвам страхотна история.

<<<4567

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2021