Красимир Кривчев

Поезия

ЛУННОТО ЕВАНГЕЛИЕ

5.00(2 гласа)

Поезия

БЕ САМОТА, УПЛАШЕНА ОТ МРАКА

5.00(4 гласа)

Поезия

НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО

5.00(2 гласа)

Поезия

ВЕЧЕРНЯ БИЕШЕ СЪС ТОН НА СТОН

5.00(1 гласа)

Поезия

СТРАШЕН Е ГОСПОД; БОГ Е МИЛОСТИВ

5.00(1 гласа)

Поезия

ЗАКЪСНЯВАЩ НА ШЕМЕТЕН КОН СЪМ

5.00(3 гласа)

Виж още

Всичките наши желания

4.88   (16 гласа)
Видя конярите да прибират конете.
Не цялото стадо:
нямаше го жребчѐто,
което беше най-младо.
Нищо не каза.
Затъ̀рси го с бавна походка:
та кой младостта ще опази
неподвижна и кротка
и ще спрат да падат звездите
в зелените земни ливади
и да понѝкват събития
за двойки от млади?
Понеже много бе странствал,
а и мрака гони забравата,
усети, че е в любовно пространство,
във което бе пребива̀вал:
кожата му от хлад се засвѝва,
но отвътре му стана горещо;
значи... Нещо! – по̀вече от красиво,
го чакаше в здрача отсреща:
всичките наши желания.
И неосъществените, скрити в Душѝте;
и спомените – със минало подковани,
но за него не тъй здраво пришѝти.
Спря пред реката.
Но тя изтъня до речна следа:
и за да не си мокри краката,
и за да му вървѝ по вода.
Извика луната – да дойде да свети
и да си почне нощната стража,
и мястото, на което се влюбват конете,
да му покаже.
Пое по лъча, отгоре запа̀дал,
воден от птица,
и зад гората – на млада ливада,
млад жребец мярна до млада жребѝца.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2024