Гален Ганев

Поезия

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 гласа)

Поезия

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 гласа)

Поезия

УТРО

5.00(2 гласа)

Поезия

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 гласа)

Поезия

ЛЮБОВ

5.00(2 гласа)

Поезия

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 гласа)

Виж още

СТРАННА ИСТОРИЯ

5.00   (7 гласа)

Къщата внимателно се огледа, тихо се спусна по хълма и бързо пое по сънливите улици. Едно мърляво куче неохотно пролая след нея и утрото отново задряма. Коминът щръкна като тръба на стар локомотив, а прозорците разпериха криле, готови за полет. Кокетни перденца повдигнаха клепачи, за да виждат по-ясно света наоколо. Сградата стремително завиваше от улица в улица, докато накрая напусна селото и се втурна в полето...
Стадо коне съгледа необичайното зрелище, възбудено изцвили и препусна след нея.
Слънцето любопитно надникна в стаите. Някои от хората мързеливо се протягаха, други пиеха кафе на просторната тераса, а трети безгрижно закусваха.
Къщата приближи брега, навлезе в залива и забърза в открито море. Ято чайки кацна на керемидите, а самотен гларус ревниво показваше пътя.
На разсъмване съседите с изумление забелязаха празното място и съборената ограда на двора. Бъбриви кокошки ровеха настървено за червеи, а старото куче предано бдеше на поста си.
На другия ден селото осъмна с нова църква, а от двора нямаше и помен. Богомолци, сякаш току-що слезли от портретите на бившите обитатели, усърдно се кръстеха, а клисарят удивително напомняше куче.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2024