Гален Ганев

Есе

ЛИТУРГИЯ

5.00(10 гласа)

Разказ

НОСТАЛГИЯ

5.00(7 гласа)

Есе

СЛЕДА

5.00(7 гласа)

Есе

ДОБЪР ЗНАК

5.00(7 гласа)

Есе

АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

5.00(6 гласа)

Есе

КОТКА В МИША ДУПКА

5.00(6 гласа)

Виж още

СТРАННА ИСТОРИЯ

5.00   (7 гласа)

Къщата внимателно се огледа, тихо се спусна по хълма и бързо пое по сънливите улици. Едно мърляво куче неохотно пролая след нея и утрото отново задряма. Коминът щръкна като тръба на стар локомотив, а прозорците разпериха криле, готови за полет. Кокетни перденца повдигнаха клепачи, за да виждат по-ясно света наоколо. Сградата стремително завиваше от улица в улица, докато накрая напусна селото и се втурна в полето...
Стадо коне съгледа необичайното зрелище, възбудено изцвили и препусна след нея.
Слънцето любопитно надникна в стаите. Някои от хората мързеливо се протягаха, други пиеха кафе на просторната тераса, а трети безгрижно закусваха.
Къщата приближи брега, навлезе в залива и забърза в открито море. Ято чайки кацна на керемидите, а самотен гларус ревниво показваше пътя.
На разсъмване съседите с изумление забелязаха празното място и съборената ограда на двора. Бъбриви кокошки ровеха настървено за червеи, а старото куче предано бдеше на поста си.
На другия ден селото осъмна с нова църква, а от двора нямаше и помен. Богомолци, сякаш току-що слезли от портретите на бившите обитатели, усърдно се кръстеха, а клисарят удивително напомняше куче.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2022