Гален Ганев

Поезия

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 гласа)

Поезия

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 гласа)

Поезия

УТРО

5.00(2 гласа)

Поезия

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 гласа)

Поезия

ЛЮБОВ

5.00(2 гласа)

Поезия

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 гласа)

Виж още

КОТКА В МИША ДУПКА

5.00   (6 гласа)

Котките в махалата често се биеха... ту за паднало от гнездото врабче, ту за храна от трапезата на съседа. Ръмжене и жалостив вой пронизваха квартала. Зверчетата безжалостно се деряха, а после старателно ближеха рани в някое затънтено кътче. И травмите бързо минаваха – нали котешката слюнка лекува. После се събираха на групи и защитаваха територия от случайни натрапници.
– Котешки нрави! – казваха хората. – Плячката е най-важна!
Веднъж една от тях си каза:
– Аз съм по-умна от другите, аз съм най-умната котка в града. И много лесно ще го докажа. Ще отида в зоопарка и ще дръпна лъвицата за опашката. Нали и тя е от семейството? Ще я поканя на гости, да разберат всички с кого общувам. И Нейно Величество тях ще дере, а мен ще пази.
Лъвицата кротко си спяла и изобщо не й било до някаква си там котка. Никой не обича да го дърпат за щяло-нещяло. Но умницата се промъкнала в клетката и хоп, дръпнала господарката за опашката. И ах, каква изненада! Вместо да се обърне и да я погали, лъвицата сърдито замахнала с лапа.
– Ще ти дам добър урок, та да си знаеш мястото – изръмжала царицата. – С чий ум си търсиш белята?
Изскочила от убежището и я погнала по улиците. А тя, ха насам, ха натам, ха в махалата. Кучетата се разлаяли, а котките свили опашки и се стрелнали по дърветата. И тъкмо лъвицата да я настигне, нещастницата забелязала до една стена миша дупка. И о, небеса, успяла да се шмугне в нея! За първи път хората виждали такова чудо – котка да се завре в миша дупка.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2024