Гален Ганев

Поезия

ФАНТАЗИЯ

5.00(4 гласа)

Поезия

САКСОФОНИТЕ

5.00(5 гласа)

Поезия

УТРО

5.00(2 гласа)

Поезия

НЕБЕСНА ШАПКА

5.00(4 гласа)

Поезия

ЛЮБОВ

5.00(2 гласа)

Поезия

БЯЛАТА СТАЯ

5.00(4 гласа)

Виж още

ЛАБИРИНТ

5.00   (6 гласа)

Искам да заживея в душата ти. Да се разхождам по лъкатушните пътеки на мислите, да се лутам в причудливия лабиринт от спомени и предчувствия. Да се спускам с лодка по широката река от минало към бъдеще, където настоящето е само пресечна точка на едно вечно пътуване, безкраен празник на порива към пълноценно сливане, единосъщие на човек и човек, на мъж и жена, на душа и тяло. Онази всепълнота на битието, която ни прави безсмъртни и ни приближава към Бог, докосва ни до Него. Любов, при която преминаваме свободно един в друг, окъпани от водоскоците на топлина и нежност. Да гоним светулките на розите, да целунем раните от бодлите, да ги превържем. После лодката да тръгне обратно срещу течението, да плаваме от бъдеще към минало, да се срещнем с нашите сенки, които векове се търсят в извивките на времето, разминават се, сливат се, оживяват. Отново сме в Лабиринта. И ето, докосвам ръката ти...

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2024