Йордан Велчев

Поезия

ОГЪНЯТ

3.00(2 гласа)

Поезия

ЕДНА МУШИЦА

3.00(2 гласа)

Поезия

СИЯЕ

3.00(2 гласа)

Поезия

НЕЩАТА

3.00(2 гласа)

Поезия

ГОРАТА

3.00(2 гласа)

Виж още

МИНУВАЧЪТ

3.00   (2 гласа)

От улица в улица създателят на вървежа.

Ребусите на неговите хоризонтални кривулици

за безгрижни.

Ченгелчетата от въпросителни подире му,

заличавани от секундите.

Данъкоплатецът на своите стъпки.

Побратимът на тротоара.

Знамената му – на коприната на всяко от тях трепти

гербът на една извезана обувка.

Приведената му фигура на ежедневен беглец.

Мускулестите му нозе на унгарски кон.

Дупките на неговите подметки, които пишат

историята на паважа.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2024