Пловдивският университет - литературната история на Пловдив

4.95   (1566 гласа)
Първата световна война. Във водения от него кръжок израстват литературните критици Мария Гарева и Стойо Вартоломеев, множеството му дипломанти разработват задълбочени трудове. Благодарение на инициативния професор редица видни български писатели гостуват в Пловдив. Самият Иван Сарандев в общувания и чрез публикувани в печата оценки стимулира младите университетски автори, проправя им път към пловдивските издателства “Христо Г. Данов” и “Хермес”, където е редовен сътрудник.

Работещ често в библиотеките на града, роденият в Ямбол литературен критик и историк през “пловдивския” си период издава най-важните си книги: “В света на “Старопланински легенди“ (1980) и “Йордан Йовков. Жизнен и творчески път“ (1986), представящи го като изтъкнат тълкувател на класика. Те са отличени с наградата на БАН и с националната литературна награда “Йордан Йовков”. Професорът издава и анкетите с Дора Габе, Елисавета Багряна, Валери Петров; антологията “Български литературен авангард“ (2001); двутомника “Българска литература. 1918-1945“ (2004; 2005). Организатор на научни конференции в Пловдив, заразяващ с трудолюбието и ангажираността си с литературната наука, по повод кръглите си годишнини Иван Сарандев неколкократно е честван в университета и в града. Израз на отношението към него е посветеният му юбилеен сборник “Класика&Авангард” (2006).

Малко по-късно в университета идва роденият в село Смоляновци, Монтанско медиевист, днешният професор

Георги Петков (1939)

Преподавател във ВТУ “Кирил и Методий”, бил и лектор по българска литература в румънския университет на Крайова (впоследствие и в Санкт-Петербург), той е автор на книги, отличаващи се с обширността на проучвателската дейност. Такива са монографиите му “Константин Костенечки. Изследване и текстове” (1968; в съавторство с професор Куйо Куев – 1909–1991) и “Стишният пролог в старата българска, сръбска и руска литература. Археография, текстология и издание на проложните текстове” (2000). Георги Петков участва в издаването на събраните съчинения на видния старобългарски писател от ХV век Димитър Кантакузин, в енциклопедични речници и издания. С доцент Мария Спасова от ВТУ “Кирил и Методий” подготвят поредица от 12 книги с издания на текстове и преводи от старобългарски език на проложни стихове и жития от “Стишния пролог” през ХІV век. Поредицата завършва с речник-индекс.

Интензивно е отношението към съвременната българска литература на колоритния

Марин Кадиев (1939)

Роден в севлиевското село Душево, той учителства в Сопот, а от 1964 г. – в Пловдив. След това три десетилетия е преподавател по методика на литературното обучение в Пловдивския университет. Изумителна е активността на емоционалния лектор – за половин век е осъществил около 8

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2021