Пловдивският университет - литературната история на Пловдив

4.95   (1566 гласа)
олкова любов и признание, както по времето на академичната си младост.

Автор на доста кинорецензии (в тях се провижда бъдещият изследовател на модерните медии), в Пловдив Огнян Сапарев е активен сътрудник и редактор в списание “Тракия”. Той ръководи студентския литературен клуб “Гео Милев”, където израства първото талантливо поколение университетски автори. Критикът има съществени заслуги за тяхното налагане в литературното пространство (както и на творци от ранга на Георги Алексиев). Двете първи книги на Сапарев “Изкуство и масова култура” (1978) и “Литературни проблеми” (1979) представят модерни естетически аспекти и майсторски изградени портрети на класически и съвременни писатели. Когато е лектор по българска литература в Будапеща, в ДИ “Христо Г. Данов” излиза “Литература и интерпретация” (1988) – една от най-стойностните изяви на тълкувателя.

Приносни са изследванията му “Фантастиката като литература“ (1990) и “Литературната комуникация“ (1994), а “Хроника на илюзиите“ (1993) изразява гражданската позиция и публицистичното майсторство на литературоведа. Откъснал се от по-системни научни занимания и характерни литературнокритически изяви, отпил от горчилките на политическата ангажираност, председателят на Пловдивското дружество на писателите Огнян Сапарев продължава да е голяма творческа личност в университета и в града.

За почетен гражданин на Пловдив през 2001 е провъзгласена професор

Бистра Ганчева (1944)

Родена в Бачково, увлечена от музиката през ученическите си години в Асеновград, тя е сред любимите студенти на професор Петър Динеков. Отличната й университетска школовка в София, стремежът й към научно усъвършенстване, както и човешките й качества, превръщат Бистра Ганчева в един от любимите преподаватели в пловдивската филология. Специалистката по българска литература от Освобождението до Първата световна война е автор на изследванията “Българският пътепис в развитие” (1979), ”За някои художествени тенденции в “Строителите на съвременна България” на Симеон Радев” (1983), “Недоизминатият път на пътеписеца” (1989) – за Страшимир Кринчев, “Нова българска литература” (1993), “Вазовото творчество” (1996). Бистра Ганчева активно публикува в началото на третото хилядолетие, когато е лектор по български език и литература в Букурещ. Значими за съвременната литературна наука са новаторските постановки в книгите й “Национално битие и лирически герой” (2000), “Литература и национална самооценка” (2002), “Човек и свят в българската лирика от началото на ХХ век” (2006).

От голямо значение е присъствието през десетилетията в университета и града на пловдивския зет

Светлозар Игов (1945)

Забележителният литературен критик, историк, поет, е

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2021