Гергана Златкова

Поезия

Пулсът на прахта

5.00(2 гласа)

Поезия

Скоростта на светлината

5.00(2 гласа)

Поезия

Измир

5.00(1 гласа)

Поезия

Гетсиманската градина

4.82(34 гласа)

Поезия

Стената на плача

4.78(27 гласа)

Поезия

258 метра под морското равнище

4.77(26 гласа)

Виж още

Проблемът за живота, литературната творба и изкуството

Романът "Към Фара" на В. Улф и творбите на Дж. Р. Р. Толкин в няколко аспекта от теорията за езика на Фердинанд дьо Сосюр

Дай първата оценка
и, чрез които В. Улф се завръща към спомените си за отделни мигове от живота със семейството си и ваканциите, прекарани на вилата в Корнуол, Югозападна Великобритания. Спорно е дали думата „прототип” е подходяща за семейството ѝ, загатнато чрез семейство Рамзи, както и за вилата, като се има предвид, че писането и изкуството са средствата, чрез които тя се връща безболезнено към най-съкровеното, останало в паметта ѝ за най-близките ѝ, а не обратното- че е търсила начин да ги въплъти в мозайката на романа. Неслучайно „Към Фара” е конструиран в три части- „Прозорецът” (може да се представи със знак- символ- око); „Минава време”- дълга нощ, чрез която са изразени едновременно преградата и нейното преодоляване, за да може погледът на окото от Първа част безболезнено да достигне до Трета част: „Фарът”- съкровения спомен.

      Чрез акта на писане на романа В. Улф преминава през своята бездна, за да постигне вътрешно равновесие. Подходът, който е избрала за изграждането на повествованието, е провокиран от изследванията на А. Бергсон, У. Джеймс и  Ф. дьо Сосюр. С трудовете на Бергсон са свързани темите за интуитивното и придобитото от учене и чрез опит познание; за миговете на прозрения, свързани с бъдещето, с вечността, внезапно проблясващи и изгасващи в настоящето. На теорията на У. Джеймс се дължат посоките, свързани с движенията в творбата. Правата посока, в която тече действителното за романа време, е като съзнанието- течаща река, която не се връща обратно (транзитивност). Кръговите движения, загатващи героите като пеперуди в полет, трептящи в концентрични кръгове около мисис Рамзи, около празен център, около фара и др. изразяват желанието и невъзможността им за селективност, т.е. не могат да достигнат някакъв център. Те са израз и на трептящите и кръжащи около съзнанието неща. Те кръжат в пространството около твореца, но не могат да навлязат в някаква форма, затова биват вмъквани, загатвани, напасвани чрез алюзии, метафори, щрихи- изобщо други знаци. Според теорията на Ф. дьо Сосюр езикът е знак. Но той има предвид речта, която е изградена от звуци. В. Улф обръща тази перспектива като използва за опорна точка изобразителното изкуство, работещо със светлината- в диаметрална противоположност на звука. И това не е случайно, като се има предвид, че и звукът и баграта имат тоналност. Така че вместо знакът за ухо, което се опитва да възприеме някакво изказване, в началото на своя роман с прозорецът тя загатва око, което се стреми да проникне, да изследва, да достигне... Сосюр обяснява връзката между мисъл и реч чрез графика, в която преградата- връзка между мисълта и звука е изобразена като канал, бразда[10]. Оказва се, че връзката между мисълта, която е мъглявина и звуците, които я предават чрез стройната си подредба в речта, е невидима, неустановима. Сосюр предлага друг пример с в

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2023