Гергана Златкова

Поезия

Пулсът на прахта

5.00(2 гласа)

Поезия

Скоростта на светлината

5.00(2 гласа)

Поезия

Измир

5.00(1 гласа)

Поезия

Гетсиманската градина

4.82(34 гласа)

Поезия

Стената на плача

4.78(27 гласа)

Поезия

258 метра под морското равнище

4.77(26 гласа)

Виж още

Проблемът за живота, литературната творба и изкуството

Романът "Към Фара" на В. Улф и творбите на Дж. Р. Р. Толкин в няколко аспекта от теорията за езика на Фердинанд дьо Сосюр

Дай първата оценка
одна повърхност, върху която вятърът предизвиква вълни[11], за да обясни как се разбира, че е осъществена връзка между мисъл и звук, а оттам и в стройно подредена реч. Точно този момент сякаш е пресъздаден, но отново в преобърната перспектива чрез бездната „Минава време”, вмъкната между „Прозорецът” и „Фарът”в романа[12]. Вероятно за В. Улф е било болезнено да мисли, или да споменава директно думите, с които е назовавала своята майка и другите близки, които е изгубила. Метафората за потъналата къща в „Минава време”, когато мисис Макнаб се носи като тежка гемия (154); тромава тропическа риба, лъчът на фара разучава шарките по килима (157); слънцето разчертава стаите на бразди и квадрати (157) и др., така, сякаш подът на къщата се е озовал на дъното на морето (без покрив, като пашкул, останал без купол, когато пеперудата е излетяла от него) изобразява къща, потънала в съзнанието на човек. В съзнание, изработващо различни метафори, за да бъде по-безболезнен допира до действителните образи и предмети. Но Сосюр свързва движението на вятъра с мисълта, която е невидима, неуловима за окото и водата като звук- обвивка, облекло на мисълта. Докато в „Към Фара” къщата е потънала в съзнанието, под водната повърхност и са необходими думи, за да бъде описано или назовано по-ясно нещо от нея, което липсва. Мисис Рамзи е майка на много деца, които по някакъв начин приличат на Вирджиния, не просто защото, може би, са нейни братя и сестри, а защото в тях живее тя- тя е Кам, Джеймс, Андрю, Пру[13] и Роуз. Тя е и в други персонажи- Лили и мистър Кармайкъл. Но не е мистър Рамзи, Чарлс Тансли, или мисис Рамзи, защото те са обект на изследване чрез външно наблюдение, докато другите персонажи са изследвани и чрез емпатия. Разпиляването на твореца в различни отражения е едновременно разглобяване (дисекция) за по-детайлно разучаване на себе си и на другите (чрез себе си и другите) и опит за сглобяване на един пълен и не достатъчно пълен профил на някаква същност – цветна мозайка- съвкупност от същности – ефект в резултат от импресионистичния подход. Тази непълнота присъства в постоянните опити на Лили да завърши някакъв детайл, да го доведе до съвършенство. Все нещо ѝ убягва, или недостига. Аналогична е ситуацията с цялата картина- нещо липсва, нещо недостига…

    Желанието на Лили да проникне до знанието, заключено в мисис Рамзи, да се слее с нея, е израз на невъзможността да достигне до майчиното. Споровете на Тансли с другите и отчуждението на мистър Рамзи са знаци за затвореност, преграда между тях и останалите: „Тогава как, запита се тя, да научи човек нещичко за хората, след като всички са така плътно затворени, запечатани в себе си?” (70). Но ако мистър Рамзи и Тансли сами правят невъзможно общуването с тях, то по отношение на мисис Рамзи причината е във викторианското възпита

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2023