Гергана Златкова

Поезия

Пулсът на прахта

5.00(2 гласа)

Поезия

Скоростта на светлината

5.00(2 гласа)

Поезия

Измир

5.00(1 гласа)

Поезия

Гетсиманската градина

4.82(34 гласа)

Поезия

Стената на плача

4.78(27 гласа)

Поезия

258 метра под морското равнище

4.77(26 гласа)

Виж още

Проблемът за живота, литературната творба и изкуството

Романът "Към Фара" на В. Улф и творбите на Дж. Р. Р. Толкин в няколко аспекта от теорията за езика на Фердинанд дьо Сосюр

Дай първата оценка

  Темата на настоящoто изследване е фокусирана върху изграждането на творбите на двама модерни автори от първата половина на ХХ в., живели и творили  в Англия- Вирджиния Улф и Джон Роналд Руел Толкин през призмата на няколко аспекта от теорията за езика на Ф. дьо Сосюр. Текстът няма претенциите да обхване абсолютно всички възможни полета на изследване, които предполага подобно заглавие, а да акцентира върху отделни примери, разглеждайки два различни подхода на (ре) конструиране на светове, чрез акта на писане и спецификата на художествената реч.

    В изследването са подложени на сравнение резултати от два дипломни проекта- теми и подходи, които са свързани с определени аспекти от теорията за езика на Фердинанд дьо Сосюр.

    Основният подход е компаративен. Методите са литературен, исторически, лингвистичен, биографичен, антропологичен, философски и др. Целта е да се разгледат сходствата и различията в идеи и начин на мислене, под влиянието на епохата, в която авторите са живеели и творили.

     В края на 20-те, нач. на 30-те години в Англия има идейни и морални спорове между писателите от кръга Инклингс: У. Луис, Ч. Уилямс, Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Луис, Р. Кембъл и др., целящи постигането на Христос в университетския живот[i] и писателите от литературния кръг Блумсбъри - Ленард Улф, В. Улф, Л. Стрейчи, А. Бел, В. Саквил-Уест и др., които са повлияни от модните тенденции в науката и изкуството- теориите на Фройд, Юнг, Анри Бергсон и др. Повод за това противопоставяне са някогашно тийнейджърско увлечение, преекспонирано като любовна връзка между Вита Саквил-Уест и съпругата на Рой Кембъл- Мери[ii], и скандалните изявления на У. Луис по отношение на творчеството на В. Улф, която бивайки запозната с подобни проблеми, въвежда и тях, експериментирайки в творчеството си. От

1234>>>

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2024