Светла Караянева

Поезия

Писма до Мара

5.00(7 гласа)

Поезия

Вавилон

4.92(86 гласа)

Критика

Слово за лирика

4.91(32 гласа)

Поезия

Уилям К. Уилямс

4.79(28 гласа)

Поезия

Яворът

4.71(35 гласа)

Виж още

Малката България на малоазийските българи

За „Незаличима диря” от доц. Тонка Василева

4.80   (54 гласа)
олюбив подвиг е и дядото на авторката Васил Костов, изпратен като картечар срещу съюзническите войски при превземането на Одринската крепост. В решителната атака на 11 март 1913 г. срещу дулата на българските войници се затичали младежи в сини турски униформи с викове „Не стреляйте! Българе сме!” Така те защитили родината си, която никога не били виждали, но силно обичали.

Изследвала всички достъпни източници, прехвърлила домашния архив от спомени, вещи и фотографии, Тонка Василева не пропуска и шанса да посети родните места на дедите си с колективната екскурзия на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” през 2009 г. Групата с потомци на малоазийски българи, в чийто състав е и директорът на пловдивския РИМ г-н Стефан Шивачев, стъпва на някогашното пристанище Кемер и днешното Бандърма, откъдето са потегляли бежанските кораби за България, върви по заглъхналите улици на отколешните Урумча /Дегирменджик/, Коджа бунар, Суют, Ташкеси, Тойлебен, Дерекьой, оживените Ердек, Гьобел и Балъкесир.

Фотообективът е запечатал меланхолични образи на оцелели български къщи, стародавни лица на българомохамедани, обитаващи затихващите селища с незтихващия родопски диалект. Не е възможно в ограниченото време да се посетят всички напуснати селения, някои от които са труднодостъпни – Мандър, Чатал тепе, Ново село /Йеникьой/, Хаджи Паункьой, Киллик, Юрен, Стенгел кьой и пр. – едни в Северозападен Анадол, други около Чанак кале. Вълнуващи са непосредствените впечатления от стародавните селения на дедите, възможността да погледнеш миналото им с очите на потомък. Книгата съдържа богат илюстративен материал – автентични снимки, факсимилета от османски и български документи, географски карти. Особено впечатляващи в цветното приложение са заснетите в естествен колорит предмети на бита и оръдия на труда, непознати за младото ни поколение – сърп и паламарка, хромел, диканя, маган, дарак, заструг, подница, бурило и, разбира се, тъкани кърпи и ковьор, както и характерният за тракийците възтреб – натрупани върху поставка ръчно изработени постелки, завивки, възглавници.

Женските и мъжките носии приковават погледа със своеобразната си красота и багри. Тази материална култура на малоазийските българи видях за пръв път в музейната сбирка на ивайловградското село Пелевун през 1994 г., когато се честваше 80-годишнината от преселението на българите от Мала Азия - селото, в което Капитан Петко войвода се е сражавал с неколцина четници срещу многобройна турска потеря. Надживели стопаните си, създадените от техните ръце глинени и бакърени съдове, дървените оръдия на труда, тъканите от памук и лен разказваха без думи за бита и трудолюбието им.

Книгата съдържа и интересни подробности за езика, фолклора, традициите и морала на преселниците. Както отбелязва проф. Ст.Младенов, езикът на малоазийските българи е един от южнотракийските и източнородопските говори, „оня клон на рупския диалект, който преобладавал южно от Марица по цяло Хасковско.” Говорът на мало

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2023