В търсене на доброто и красивото в живота

4.71   (77 гласа)

Познавам писателя Емил Калъчев още от времето, когато работеше като завеждащ редакция “Българска художествена литература”, а след това и като главен редактор на издателство “Христо Г. Данов” – Пловдив.

Истинското ми запознанство, човешкото и литературното приятелство с писателя, обаче стана през последните десетина години. Споделял съм с него житейски и творчески проблеми. Той притежава умението да изслушва събеседника, да се радва искрено на успехите му.Тези негови качества се отразяват и в творчеството му.

Това нещо правилно е доловил и литературният критик Яко Молхов в книгата си “Пловдивски силуети” /1980 г./, където откровено споделя впечатленията си за Емил Калъчев: “ ...Вървял съм в крак с него, с този висок, слаб и тих човек, с който съм свикнал да седим дълго и да мълчим, което е също някаква форма на общуване и литературно приятелство...Друг път този мълчаливец говори, сякаш в няколко минути иска да сподели години премълчана литературна болка, творчески намерения, житейски несгоди...”

За близо половин век творческа дейност Емил Калъчев е автор на десетина книги: романи, разкази, новели и пиеси.

Работил сред строителите на един от най-трудните и големи обекти у нас – Баташкия водносилов път и на други места в Родопите, Калъчев носи в себе си непосредствените впечатления, и личния опит от трудните делници на строителите и миньорите. Решаваща роля за вълнуващите му книги изиграва именно работата му сред тези хора. В техния обобщен художествен образ се съдържа и творческото кредо на писателя: “Човек е сътворен да прави добро и в това е неговата нравствена сила”.

Наред с Тодор Монов, Коста Странджев, Костадин Батков, сам Емил Калъчев разработва и разкрива сложните морални конфликти и душевни състояния на работника, трудните и не дотам романтични мигове на някогашното голямо строителство в Родопите. Калъчев се докосва до сложни и мъжествени натури. Виждал ги е, живял е сред тях. Затова и сблъсъкът на характерите, конфликтите между героите и личните им драми носят знака на достоверността. Персонажът в книгите е богат. Героите се радват и страдат, обичат, мразят, любят се и изневеряват, а понякога и умират нелепо.

Романите, разказите и новелите на Емил Калъчев имат свое място в съвременната литература и продължават да се четат с интерес. Затова съдействат запомнящите се литературни герои, както и използваните от автора разнообразни похвати и изразни средства при разкриване на сложните и заплетени човешки съдби и отношения.

Още с дебютната си книга с разкази “Свидетелство за честност” /1962 г./ писателят ни пленява с лаконичността на изложението, синтезираността и простотата на израза, без да накърнява сложността на човешките отношения. В основата на всеки от разказите лежи някакъв драматичен момент от живота на героите и те трябва да решат по кой път да вървят по –нататък. Тяхната доблест най-често се проявява в борбата им с неправдата в живота, в

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2024