Оливера Доцевска

Поезия

НАДВОР ОД ОВОЈ СВЕТ

5.00(2 гласа)

Поезия

ВТОРИ ЈАНУАРИ 2016

5.00(3 гласа)

Виж още

ИЛУЗИЈА

5.00   (4 гласа)

Се појавив од темнината , како зрак светлина,

за да ти ги вратам илузиите и соништата.

Рече Темнината и обзема се

во своето ништавило и Лажен сјај.

Никој не ја препозна.

Ден по ден, час по час, минута по секунда,

луда, студена,

Го затвори очите, ги прекри со

копрена, за да не се види светлината од

милозвучните зборови.

Како чума , ги разјаде,

оние малку детски соништа и илузии,

кои останаа.

Зеде се, релативно е она малку кое остана.

Наивните верувања и очекувања.

Јас сум овде да да го променам Вашиот свет, Таа рече.

Потопи, уништи, со виор однеси,одвеа.

Таа нареди!

Човечка топлина, во време на колера,

можна е по точно половина век, неколку месеци,

и денови без часови.

Злото, помало или поголемо, сепак е Зло.

Не верувај и на Темнината , не сакај ја како Светлина, кога доаѓа.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2023