Розалия Александрова

Поезия

Когато мислите чертаят път

4.79(185 гласа)

Поезия

Обичам Те от началото ...

4.72(112 гласа)

Поезия

Нар от пришълец

4.69(108 гласа)

Поезия

Сърцето ми е стих, ...

4.39(46 гласа)

Виж още

Поезията като висша реалност

4.92   (332 гласа)
почне от клетъчните структури и се стигне до големите космически системи, се гради по общ принцип. Учените го наричат принцип на организация на функционалните системи.“ (9)

 

ЛИТЕРАТУРА

[1] Акимов, Анатоий. Облик физики и технологий в начале ХХІ века. //Идеи Живой Этики и Тайной Доктрины в современной науке и практической педагогике, Москва, изд. Шарк

[2] Акимов, Анатоий. Физика признает Сверхразум. // сп. «Чудеса и приключения”, 1996: 3

[3] Акимов, Анатоий. Фундаментальные основания цивилизационного прорыва. Сб. Информоэнергетика 3-го тысячелетия: социолого-синергетический и медико-экологический подходы, Киев, 2003;

[4] Александрова, Розалия. Предизвикателство на новата научна парадигма към науката за езика и езика на науката. // Матрицата – властта на подобието, УИ „Св. Кл. Охридски”,стр.289, София, 2008

[5] Александрова, Розалия. Към нова научна парадигма чрез разширяването на езиково- семантичните граници на понятието информация – //Филологическият проект в началото на ХХІ век, УИ „Св. Кл. Охридски”, София, 2009

[6] Александрова, Розалия. Информационната култура – закъснява ли? // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век, изд. „За буквите – О писменехь“, София, 2011

[7] Александрова, Розалия. Методологични основи на първичния език на текста. //Езици на паметта в литературния текст, София, изд. „Фабер”, 2014

[8] Грабовой Григорий. Унифицированная система знаний. Москва, изд.”А. В. Калашников”, 2003

[9] Тихоплав и Тихоплав, Виталий и Татьяна. Кардиналният поврат. София, НСМ Медиа.

[10] Тихоплав и Тихоплав, Виталий и Татьяна. Физика на вярата. Варна, Данграфик ЕООД, 2003

[11] Тихоплав и Тихоплав, Виталий и Татьяна. Бог снаружи и внутри нас. Санкт Петербург, 2010

[12] Юзвишин, Илья. Информациология, учебник, Москва, 1996

<<<3456

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2024