Екип

Ръководител проект: Милан Димитров

Консултанти: проф. Светлозар Игов, проф. Хюсеин Мевсим, доц. Елка Димитрова, доц. Владимир Янев

Редактори: д-р Антон Баев, Александрина Делова, Нина Руменова

Администратор: Иван Костов

Собственик и контакти

Фондация „Пловдив ЛИК”

4004 Пловдив
ул. „Лазо войвода” 9
тел. 0898 47 74 23
e-mail: mail@plovdivlit.com

Дарения

Подкрепете българската литература и нейните преводи чрез сайта PlovdivLit или направете дарение по следната банкова сметка на:

Фондация „Пловдив ЛИК”
Банка ПИРЕОС АД
IBAN: BG98 PIRB 80321605776773
BIC: PIRBBGSF

Авторски права

Авторските права на публикуваните в PlovdivLit произведения, както и сродните им права (преводачески, съставителски и др.) принадлежат на лицата, които са ги създали (съгласно чл. 5, 9, 11, 12 от Закона за авторското право и сродните му права).

За истинността на професионалната биография на автори, преводачи, съставители, включена в PlovdivLit, отговорност носят самите автори, които са ни я предоставили. Професионалната биография не е обект на авторско право (съгл. чл. 4, т. 4 от Закона за авторското право и сродните му права).

С акта на изпращане на свои произведения, преводи и пр., както и с акта на изразяване на желание или съгласие за публикуване, в писмена или устна форма, отправени до редакцията на PlovdivLit, носителят на авторското право или сродните му права се съгласява да преотстъпи безвъзмездно неизключителното право за използване (съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за авторското право и сродните му права) в електронен вид на онези произведения, които бъдат одобрени от редакцията, за срок, максимално определен от закона.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2024