Gergana Zlatkova

Poetry

Пулсът на прахта

5.00(2 votes)

Poetry

Измир

5.00(1 votes)

Essay

ОРФЕЙ И СВЕТЛИНАТА

5.00(1 votes)

Poetry

Гетсиманската градина

4.82(34 votes)

Poetry

Стената на плача

4.78(27 votes)

More

Скоростта на светлината

5.00   (2 votes)

В призрачния сърп

на гигантската планета

Огнена стихия

с тътен

се оригна

и озъби се ехидно

като Цебер Преизподен…

После лакомо облиза

сумрачната риза

на здрачния ореол

самозван-

страхливец в ъгъла заврян…

 

Направил пробив,

сякаш връх е

на копието Одиново,

в космическия щит

на Дракона,

корабът бунтовник 

свети ярко

в битката

със Скоростта на Мрака.*

__________

*Скоростта на мрака е равна на скоростта на светлината (физически величини)

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024