Οι Εποχή της Βουλγαρίας

Translated by: Juliana Janku

4.50   (8 votes)

Ο Χειμώνας αυτό το έτος άργησε

Και η Άνοιξη δεν φρενάρισε,

Για να μην μιλάμε για το Καλοκαίρι…

Ακριβώς το Φθινόπωρο καθυστερεί πολύ,

Όπως κάποιος - θανάσιμα άρρωστος,

Χωρίς την δύναμη για να πεθάνει. …

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022