Хюсеин Мевсим

ТВОРЧЕСТВО

BGEN

Поезия

HOW I WANT TO BE…...

Дай първата оценка

Поезия

THE WIND NEVER PICKED UP...

Дай първата оценка

Поезия

MY DAD SHAVES...

Дай първата оценка

Поезия

THE WORLD SHAKES IT UP…...

Дай първата оценка

Поезия

MESSAGE ON THE ROCK

Дай първата оценка

Поезия

GREEN FLAMES BURST...

Дай първата оценка
Хюсеин Мевсим е проф. д-р по български език и литература в Анкарския университет. Роден е като Хюсеин Алиев в с. Козлево, обл. Кърджали, в семейство на тютюноработници (1964). Средно гимназиално образование завършва в Момчилград, а висше – българска филология в Пловдивския университет (1989). Установява се в Република Турция (1991), първоначално в Бурса и Истанбул, а впоследствие в Анкара (2001), където защитава магистратура и докторат (2005). Автор на стихосбирката „Открехнат прозорец“ (2001). Издал е монографии, студии и изследвания в областта на литературната история и българско-турските културни и литературни връзки, сред които: „Пътуването на Чудомир в Турция (1932)“, „Между два бряга“ (Годишна награда на Съюза на преводачите за авторска книга, 2014), „Никола Фурнаджиев и Истанбул“, „Петър Дачев и Истанбул“, „Земя пределна. Страници от българско-турските културни връзки“ (Национална награда „Христо Г. Данов“ за хуманитаристика, 2020), „Атанас Далчев в Солун и Истанбул“ (Специална награда „Хеликон“ за забележителен литературно-исторически принос, 2022) и др. Продължава да превежда поезия, драматургия и документална литература от български, турски и руски език.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2023