Ivan Strandjev

Poetry

Беглец

4.98(1861 votes)

Poetry

Въздишка

4.97(1400 votes)

Poetry

Римски стадион

4.89(127 votes)

Poetry

Така се случва

4.79(28 votes)

Play

Непознато сърце

Be first to rate

More

Река

4.91   (666 votes)

Тя няма име

и конецът син

на тялото й

по никоя

от картите световни

не ще откриете.

Изтича

между камъните тъмни

и тревите

дъхът на бистрата вода;

изплъзва се

под моста дървен

и ръцете на перачките,

запретнали поли

като въздушни облаци;

бълбука под сърцебиенето

на паячето водно

и гласа на птиците –

изтича пред очите ми,

бърбори.

 

… говори си сама –

сама се слуша…

 

Стоя върху брега

загледан във водата,

и не е важно

дали реката е голяма

или малка,

дали за нея са се водили войни

или пък песни са измисляни,

щом мога заедно със нея

надолу да изтичам

и по-надолу,

и още по-надолу –

до морето чак,

при сенките прозрачни

на отдавна мъртвите,

при тайните

на преди мен живелите:

без-имен,

без-словесен,

до прозорците на очилата

пълен със море.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023