Кулата

Translated by: от английски Ангел Хаджипопгеоргиев

4.70   (246 votes)

Ще ми се моите стихове да са като изстрел от кула,

където оловото го наливат през сито за дългия път.

Където напрегнато формират перфектните сфери,

закалени чрез потапяне във водния басейн на реалността.

 

А вместо това пред отегченото ченге

изкопавам неуцелил куршум

от обезобразена стена –

оловен съсирек в найлонова торба,

маркиран от човешки избор.

 

Чистата гравитация не пише поезия...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020