Между думите

4.95   (2254 votes)

Оставам с книгите.

И с думите, на чужд език написани.

Изреченото досега

затварям между страниците на листата.

И бухват бугенвилиите в цвят

на нова азбука.

Така е трудно да се учиш да говориш

в сегашно време...

Без котвите от минали езици,

заседнали в бряг, който вече е напуснат.

И без платна, изпънати до скъсване

от планове за безметежно бъдеще...

Оставам. Дишам. Уча.

Чакам. И не спирам да обичам.

А всичко друго се открива

в мълчанието

между думите.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022