Ekaterina Kostova

Poetry

Между думите

4.89(2289 votes)

Poetry

Мълчание

4.07(125 votes)

Poetry

Посоките

1.08(24 votes)

Poetry

Глухарче

1.08(24 votes)

More

Изкуство

1.13   (24 votes)

Влез в обувките на човека

с мазол на петата.

Наметни ризата на

онзи, който няма ръце да я облече.

Сложи очилата на

виждащия само силуети.

И може би,

може би ще стигнеш

до смисъла на изкуството

да приготвиш вечеря

с тишина,

да я сервираш със сребърни прибори

и да я споделиш с бездомника

на ъгъла на твоя път

към 50-те.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024