Ekaterina Kostova

Poetry

Между думите

4.89(2289 votes)

Poetry

Мълчание

4.07(125 votes)

Poetry

Изкуство

1.13(24 votes)

Poetry

Посоките

1.08(24 votes)

More

Глухарче

1.08   (24 votes)

Изплети ми кошничка от очакването

да се видя с дъщеря ми и майка ми.

Напълни я със слънце, за да ме топли,

когато вятърът съблече ризата ми,

за да наметне някой бездомник

на другия край на света.

О, време!

Не позволявай да остана сама

на поляната пред чуждия дом –

глухарче, което не помни

къде е поникнало

и как се е озовало

далече от себе си.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024