Anton Baev

Critique

Свитъците на Светлозар Игов

4.98(2223 votes)

Poetry

Ела, делфинче!

4.96(4673 votes)

Critique

Евангелие по Елена

4.94(838 votes)

Critique

Лошото време на Иван Вълев

4.93(902 votes)

Essay

През граници и през сърца

4.92(2135 votes)

Critique

Реабилитация на патоса

4.92(893 votes)

More

Феликс: Или за изкуството на епиграмата

4.95   (2401 votes)
родните недъзи, ала твърде малко сме си позволявали осмване на душманите на народа. Като че ли този възрожденски модел сме го загърбили като срамен или опасен, а вероятно – и двете заедно.

Копнея, дами и господа, българската епиграма да се завърне към онова Ботево: „Защо не съм и аз поет/ поет като Пишурката? / Ех, че ода бих направил/ на баба си на хурката!”.

Мисля, че сатирик като Асен Димитров би могъл да си позволи подобна безпощадност, първо заради чистата си позиция на обикновен учител по история, и второ – заради дългия си опит, макар и не брутално изявен с томове книги, в хумора и сатирата.

Впрочем, като повечето пишещи братя, и той дръзва към перото още като ученик. Не ми е известно, пък и литературните анали не са оставили бележка техникумът „Генерал Владимир Заимов“ в Сопот да е раждал друг емиграмист освен Феликс. Толкова потискаща е аурата му от ранно детство та до днес.

Младият Феликс, този все още неориентиран Диоген в литературната ни каца, пише хумористични диалози и монолози, с които съучениците му са се представяли на ежегодния Фестивал на художествената самодейност в местния Културен дом. После като студент го обръща на весели сценарии за студентски тържества и купони. Изобщо – сценични изкуства, както се казва: хуморът сам по себе си е сцена.

Сътрудничил е на вестниците Тримата глупаци и Стършел, но без особената за некадърните хумористи настойчивост.

Както споменах, епиграмите в Демократични подмени са писани повече от 20 години – времето на байганьовския ни мутренско-аграрен преход.

Част от тях са публикувани в електронните издания Литературен свят и Пловдив онлайн, както и  във в. Марица. Преди десетина години епиграмите от Демократични подмени получиха грамота от поетичния конкурс на Радио и телевизия Веселина. Дали пък тази дързост да награждаваш епиграмисти не стана причина за скоропостижната кончина на радиото и телевизията?

През миналата година оцелелите епиграми на Феликс спечелиха субсидия от общината и бяха издадени в чудесно оформена книга от издателство Жанет-45.

Но човекът пред вас е, бих казал, нечут характер. Оцелял е в две падания с делтапланер! Аз лично не познавам друг жив делтапланерист на два пъти падал от небето!

След като научи за това, самият Робърт Земекис, режисьор на Форест Гъмп, се свърза с мен със специалната задача да му напиша сценарий за Феликс Гъмп, както се досещате, задача не по силите ми.

Отгоре на всичко нашият Феликс Гъмп е класен ръководител

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021