ОБРАТЕН ПРОФИЛ

(Errata)

Translated by: Роман Кисьов

Be first to rate

Във

Книгата

на венчаните

се е промъкнала

грешка:

в единния граждански номер

на невястата

липсва една цифра

 

Във Книгата

на родените

се е промъкнала

грешка:

във фамилното име

на бебето

са глътнали

буква

 

Казват

че

дори и във

Египетската

Книга на мъртвите

се е вмъкнал някакъв

обратен профил,

че дори и във

Събраните произведения на

най-мъдрите ще се натъкнете

на странни грешки

 

Казват, всички се

промъкваме

с нашите

грешки:

всеки със своята

невидима

errata*

 

_______

errata (лат.) – печатна грешка. (Б. пр.)

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024