НОВИ СЪЗВЕЗДИЯ

Translated by: Роман Кисьов

Be first to rate

1.

Първата част от нощта ни премина

във съставяне на нови съзвездия

 

Когато на небето видях „Заспала лястовица“

побърза да съставиш съзвездие „Възглавница“

 

Когато разпозна съзвездието „Криво лале“

събрах две-три звезди за негова подпорка

 

Когато видях съзвездието „Змиорки“

ти ми каза че цялото небе е океан

 

Когато видя съзвездието „101 бисери“

аз ти прошепнах: галактиките са като миди

 

Когато видяхме нови звездни ята

бързо им потърсихме небесни дръвчета за почивка

 

2.

И когато най-накрая успяхме да приютим

всички  звезди, комети, метеори и съзвездия

 

решихме че през втората част от нощта

и ние можем да отидем на заслужена почивка

 

3.

Утрото започна като всяко утро: погледнахме се

сякаш не знаем нищо за новите съзвездия

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024