Облаче при караконджулите

4.92   (97 votes)
за вас. Тя заедно с всичко останало преминава във владение на попечителския фонд, който ще управлява имотите докато наследникът на фамилията навърши пълнолетие, и не може да бъде продавана преди да са изминали деветдесет и девет години.

ЕНЬО: Ако госпожица майката на този наследник е наполовина толкова вироглава, колкото беше дядо й, не се учудвам на необходимостта да й бъде купен съпруг. Тя как гледа на нещата, впрочем?

АДВОКАТЪТ: Тя не знае още. Инструкциите ми са да съобщя първо на вас. От момента, в който вие излезете от тази врата, започват трите дни, до изтичането на които вие сте длъжен да се явите в замъка и да започнете да управлявате, а тя да реши какво ще прави. Аз трябва да й съобщя вашето решение.

ЕНЬО: Кога започват моите три дни за размисъл?

АДВОКАТЪТ: Вие трябва да решите на място.

ЕНЬО: Вие, предполагам, познавате госпожица Деспина. Кажете ми, наистина ли е толкова ужасна, че в цялото Обединено Кралство не може да се намери човек, за когото да бъде омъжена, и се налага внос?

АДВОКАТЪТ: Уверявам ви, няма нищо подобно! Госпожица Деспина е прекрасно образована, чудесно изглеждаща млада жена! Рядък бисер, който може да украси всяка корона.

ЕНЬО: От тръни.

АДВОКАТЪТ: Зависи от вас дали розата ще ви даде тръните или цвета си.

ЕНЬО: Не би ли трябвало пред вратата ви да има опашка от желаещи да пробват градинарските си умения?

АДВОКАТЪТ: Вие ненапразно споменахте дядото на госпожица Деспина. Доколкото разбирам, вие сте имали определено разбирателство с него.

ЕНЬО: По доста въпроси, да.

АДВОКАТЪТ: Това означава, че вие сте е

<<<10111213

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024