Бележки по "Очертаване на кръг" от Катя Стоилова

4.92   (453 гласа)
Стоилова и нейния очертан кръг.

Кръгът като фигура във феноменологията се свързва с цялостта, завършеността, от една страна, а от друга – можем да търсим проекциите на разчитането му като отграничаване на тази ценностна цялост от всичко онова, което не се включва в този кръг и следователно е враждебно, чуждо и оказва своя натиск върху самия кръг от ценности, очертан от Катя Стоилова.

Кръгът, свързан с думата очертаване пък задава още един ракурс за прочит – очерването в случая е код към пътуването, към пътешествието, но свързано с кръга пък – прави това пътуване целенасочено, а не хаотично: пътуването в тази стихосбирка не е преместване от място на място, а опознаване на предварително зададени топоси, културни в своята вибрация.

В този смисъл пътуването в книгата е преди всичко към Индия – в нейната екзотичност, но и в нейната духовна тъмнина като невъзможност за опознаване.

Стихотворението Made in India вероятно е най-доброто в българската поезия, писано за онази Тъмна Индия, която може да се назове, но не може да бъде опозната в смисъл на обхваната, затворена в някаква цялост. Made in India разчита Индия чрез назоваване на екзотични предмети, а донякъде случайното свързване помежду им в общ лирически текст създава усещането за биография на чувството да си в Индия; нещо повече – биография да си самата неопознаваема Индия.

В същия талвег са стихове като Христофор Колумб, с деликатното превръщане на великия откривател в „бяла жена, открила Индия" – чудесно смесване на половете в поетически текст; Индийски пътища; Самоучител по лутане и няколкото свързани с друг културен топос, какъвто са Свещените земи: Не спирам да сънувам, Йерусалим, Суламит, макар в тях назоваването на предмета да е снижено за сметка на опита да се назове чувството.

Този тип стихове в Очертаване на кръг – където мотивът е пътешествието, а фигурата на пътуващата жена е езотична и деликатна едновременно, за мен, са най-добрите в книгата на Катя и не знам защо не са в началото на Кръга, а разпръснати из средата му.

Това са и стиховете, свързани именно с фигурата на кръга като целенасочено пътешествие, като пътешествие-откриване, пътешествие-опознаване, пътешествие-чувство.

Но както казах, фигурата на кръга има значение и на затворено, отграничено от външното, вътрешно пространство. Там Катя полага стихове, свързани повече с ценностите, отколкото с пътешествието; с непреместваемото, което в случая е натоварено и със смисъл на родно, свое, отколкото с откриване на чуждото, на другостта.

Стихове от тази мотивна сфера са повечето в книгата, но аз бих отличил

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2022